كل عناوين نوشته هاي حميد رضا رضايي

حميد رضا رضايي
[ شناسنامه ]
معرفي مز به زبان اگليسي + نقشه ...... چهارشنبه 93/10/3
محرم در مز((1393)) ...... جمعه 93/9/7
اردوي جهادي بسيج دانشجويي خنج در روستاي مز ...... پنج شنبه 93/7/10
قهرماني تيم فوتسال روستاي مز در مسابقات سپاه خنج ...... پنج شنبه 93/7/10
تغيير شماره تلفن هاي روستاي مز ...... يكشنبه 93/6/30
گفتگو با رييس اداره برق خنج ...... يكشنبه 93/6/30
کلنگ زني احداث چهار خانه بهداشت در خنج ...... يكشنبه 93/6/30
تصويري از وسيله اي قديمي ...... يكشنبه 93/6/30
نصب سطل زباله ...... يكشنبه 93/6/30
نصب ترانس برق ...... يكشنبه 93/6/30
ساخت جاده ارد – مز از سر گرفته شد ...... يكشنبه 93/6/30
  ==>   ليست آرشيو شده ها